privacyverklaring

Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V., gevestigd aan Prismalaan West 72 2665 PC Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vdvvdk.nl
Prismalaan West 72
2665 PC Bleiswijk
06-24594585
Björn van der Voort van der Kleij is de Functionaris Gegevensbescherming van Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. Hij is te bereiken via info@vdvvdk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- KvK nummer
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd IP-adres)
- Internetbrowser en apparaat type (geanonimiseerd IP-adres)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdvvdk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Indien u een offerte bij ons heeft aangevraagd, verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens om u een gerichte offerte te kunnen sturen.
- Voor het afhandelen van uw betaling verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
- Indien het nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, kunnen wij u bellen of e-mailen. Bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren verwerken wij uw naam en adresgegevens. Dit is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
- Indien u contact met ons op neemt via het contactformulier op de website, verwerken wij uw gegevens om te kunnen reageren op uw bericht. Bij het invullen van het contactformulier geeft u ons hier toestemming voor.
- Om onze eerdere projecten aan potentiële klanten te laten zien, verwerken wij uw bedrijfsnaam en foto’s van de projecten op onze website en social media kanalen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
- Om recensies op onze website te tonen verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam en de inhoud van de recensie wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
- Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. verwerkt ook bedrijfs- en persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
- Offertes die niet akkoord zijn gekomen bewaren wij 1 jaar. Dit om te kunnen zien of er al eens eerder een offerte is aangevraagd en wat de inhoud daarvan was.
- Gegevens die nodig zijn om de uitvoering van de dienst mogelijk te maken bewaren wij tot een jaar na het einde van onze overeenkomst.
- Wanneer u via het contactformulier op de website contact met ons opneemt worden uw gegevens zichtbaar voor ons. Wij verwijderen deze gegevens zodra de contactvraag is afgerond, tenzij u klant bij ons wordt.
- De bedrijfs- en persoonsgegevens welke verwerkt worden in onze projecten en recensies op de website bewaren wij onbeperkt, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.
- Uw gegevens met betrekking tot het afhandelen van de betaling dienen wij volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen uw daarom niet persoonlijk herleiden. Verder hebben wij ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdvvdk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Voort van der Kleij Elektrotechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@vdvvdk.nl.